Klachten en vertrouwenspersoon

Klachtencommissie

Ook al werken we zorgvuldig, op elke werkplek kunnen klachten voorkomen over zaken waar cliënten niet tevreden
over zijn.
Het beste is om klachten of vragen over de hulpverlening eerst met de hulpverlener zelf te bespreken.
We streven ernaar problemen tussen cliënt en begeleider samen op te lossen. Maar als we er niet uitkomen is er een
klachtenregeling, of je kunt een vertrouwenspersoon inschakelen (zie verder). 
Er kan een klacht worden ingediend bij
de externe klachtencommissie van het
 Klachtenportaal Zorg (KPZ), waar de Questcoach lid van is. 
Meer informatie is te vinden op www.klachtenportaalzorg.nl 


Vertrouwenspersoon

Wil je hulp of advies omdat je een klacht of probleem hebt, die je hebt besproken met je begeleider en waar jullie samen
niet uitkomen? Dan kun je voor ondersteuning ook terecht bij een onafhankelijk en extern vertrouwenspersoon. Deze kan
bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van een brief of het vertellen van jouw klacht aan de klachtencommissie. Voor meer
informatie verwijzen we naar de informatiefolder vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen voor cliënten die zorg ontvangen, welke niet valt onder de Jeugdwet, zijn mevrouw Will van Schendel
en mevrouw Karin van der Linde van de NBEC
. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 036-5483146 (op werkdagen bereikbaar
van 8:30 tot 17:30) of via de 
e-mail: vertrouwenspersoon@nbec.nl.

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht.