Algemene voorwaarden en tarieven

Algemene voorwaarden van de Questcoach 2020

Tarieven

De tarieven die De Questcoach hanteert zijn verschillend en afhankelijk van de zorgvraag: wat zijn de wensen en/of 
behoeften van de cliënt; welke diensten worden geleverd; welke vorm heeft de financiering.