Kwaliteitskeurmerk ISO 9001

Openheid en kwaliteitswaarborg

De Questcoach is ISO:9001:2015 gecertificeerd lid door deelname aan het NBEC Koepelcertificaat. Met dit keurmerk voldoen we sinds
1 januari 2015 aan hoge professionele eisen, die regelmatig onafhankelijk worden getoetst.

De NBEC is een overkoepelend verband van zelfstandige ondernemers in de kleinschalige zorg. De visie van de NBEC is het waarborgen
en continu verbeteren van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarbij de cliënt met zijn wensen en behoeften centraal staat.

 
Cliëntvolgsysteem

De Questcoach heeft een beveiligd computersysteem waar alleen onze begeleiders in kunnen werken. Wij registreren in
ons eigen cliëntvolgsysteem
indicaties, diagnoses en zorgplannen, maar ook de rapportages en evaluaties. Zo is op elk
moment alle informatie inzichtelijk die nodig is voor een goed resultaat. De cliënt heeft ten alle tijde het recht deze
gegevens in te zien. Openheid en veiligheid staan hierbij voorop.

Klanttevredenheid

Om onze dienstverlening optimaal te houden voert De Questcoach elke 3 jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit. 
Tussentijds hebben we overleggen met bewoners waarin veel ruimte is voor suggesties.