Voor wie werken we?

De Questcoach werkt vooral voor jong volwassenen vanaf 18 jaar. Bij de kennismaking bespreken we samen of wij de
juiste begeleiding kunnen geven. We vinden het belangrijk dat je open staat voor begeleiding en dat je wilt groeien en
leren. Belangrijk is dat er een indicatie is afgegeven door de gemeente waar je woont voor begeleiding en/of verblijf.
Mocht je deze indicatie niet hebben en denk je dat je hiervoor in aanmerking komt, dan kunnen wij je hierbij helpen.
De cliënten bij De Questcoach on
tvangen de zorg via ZIN (Zorg in Natura, gemeente Groningen) of betalen
de zorg vanuit een PGB.


Voor wie kunnen wij niet werken?

Wonen, werken en leren bij De Questcoach is niet voor iedereen geschikt. Als je last hebt van de onderstaande beperkingen
helpen we je bij doorverwijzing naar een andere instelling die beter passend voor je is.

Algemene uitsluitingscriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben [en op onze locatie dus niet geplaatst kunnen worden] zijn cliënten waar sprake is van:

•         Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
•         Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),
•         Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
•         Vertonen van veelvuldig suïcidaal gedrag,
•         Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen,
•         Actuele ernstige (soft)drugs- en/of alcoholverslaving welke behandeling vereist,
•         Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn,
•         Psychoses,
•         Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep,
•         Opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang) [alleen bij wonen],
•         Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist,
•         Niet in staat zijn medicatiegebruik zelf te beheren.