Voor wie werken we?

De Questcoach werkt vooral voor jong volwassenen vanaf 18 jaar. Bij de kennismaking bespreken we samen of wij de
juiste begeleiding kunnen geven. We vinden het belangrijk dat je open staat voor begeleiding en dat je wilt groeien en
leren. Belangrijk is dat er een indicatie is afgegeven door de gemeente waar je woont voor begeleiding en/of verblijf.
Mocht je deze indicatie niet hebben en denk je dat je hiervoor in aanmerking komt, dan kunnen wij je hierbij helpen.
De cliënten bij De Questcoach on
tvangen de zorg via ZIN (Zorg in Natura, gemeente Groningen) of betalen
de zorg vanuit een PGB.


Wonen, werken en leren bij De Questcoach is niet voor iedereen geschikt. Als je last hebt van de volgende beperkingen
helpen we je bij doorverwijzing naar een andere instelling die beter passend voor je is:

  • een zware verslaving aan alcohol en/of drugs
  • niet in staat zijn medicatiegebruik zelf te beheren
  • een ernstige psychiatrische stoornis (waardoor iemand een gevaar kan vormen voor zichzelf of zijn omgeving)
  • een lichamelijke handicap (die het functioneren in werken of wonen ernstig belemmert)
  • het ontbreken van een verblijfsvergunning (iemand mag niet illegaal in Nederland zijn)
  • het veelvuldig tonen van racistisch en/of agressief gedrag