Waarom het Meidenproject?

 

Diverse organisaties in de gemeente Groningen signaleren dat jonge meiden niet meer naar school gaan, en dat er voor hen
geen passende dagbesteding is. Het betreft meiden in de leeftijd van 14 tot 24 jaar die lijden aan psychische en/of psychiatrische
problematiek. Ze zijn vaak uitgevallen in het onderwijs. De stap om weer terug naar school te gaan is voor hen te groot.
Ook de rebound is voor deze meiden nog een brug te ver. Deze groep zit op dit moment dan ook noodgedwongen thuis. Het maakt
deze meiden extra kwetsbaar. Ze staan stil in hun ontwikkeling en hun zelfvertrouwen vermindert. De kans op het vertonen van
risicogedrag is groot.

Organisaties als Accare kinder- en jeugdpsychiatrie en Renn4 en de leerplichtambtenaren van de gemeente Groningen erkennen
dit probleem. Zij zijn met regelmaat op zoek naar passende dagbesteding voor cliënten, in het bijzonder jonge meiden, die tussen
wal en schip dreigen te raken. Tot nu toe is er voor deze doelgroep geen plek waar ze terecht kunnen om te werken aan hun toekomst.
Er is behoefte aan een laagdrempelige oplossing voor dit probleem.

De Questcoach heeft ervaring met deze doelgroep en biedt een oplossing aan. Het Project De Meidengroep biedt passende
dagbestedings- en onderwijsmogelijkheden. Een plek waar op een laagdrempelige, veilige en gestructureerde manier gewerkt kan worden. 
We werken aan het vergroten van vaardigheden, meer zelfvertrouwen en een betere weerbaarheid. Het doel is om hiermee het
toekomstperspectief van deze meiden te vergroten en toe te werken naar terugkeer in onderwijs of opleiding. Daarmee willen we de
mogelijkheid creëren dat ze alsnog een diploma halen of een vervolgopleiding kiezen.