Algemene voorwaarden, procedures en tarieven

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Klachtencommissie

Ook al werken we zorgvuldig, op elke werkplek kunnen klachten voorkomen over zaken waar cliënten niet tevreden
over zijn.
Het beste is om klachten of vragen over de hulpverlening eerst met de hulpverlener zelf te bespreken.
We streven ernaar problemen tussen cliënt en begeleider samen op te lossen. Maar als we er niet uitkomen is er een
klachtenregeling, of je kunt een vertrouwenspersoon inschakelen (zie verder). 
Er kan een klacht worden ingediend bij
de externe klachtencommissie van het
 Klachtenportaal Zorg (KPZ), waar de Questcoach lid van is. 
Meer informatie is te vinden op www.klachtenportaalzorg.nl 


Vertrouwenspersoon

Wil je hulp of advies omdat je een klacht of probleem hebt, die je hebt besproken met je begeleider en waar jullie samen
niet uitkomen? Dan kun je voor ondersteuning ook terecht bij een onafhankelijk en extern vertrouwenspersoon. Deze kan
bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van een brief of het vertellen van jouw klacht aan de klachtencommissie. Voor meer
informatie verwijzen we naar de informatiefolder Vertrouwenspersoon. (zie bijlage)

Heb je te maken met jeugdhulp? Wil je advies, heb je een vraag of een klacht? De vertrouwenspersonen helpen je verder!
Kijk voor telefoonnummers en e-mailadressen op de sites van de noordelijke zorgbelangorganisaties:
www.zorgbelang-groningen.nl, www.zorgbelang-drenthe.nl, www.zorgbelang-fryslan.nl.

De vertrouwenspersoon voor cliënten die zorg ontvangen, welke niet valt onder de Jeugdwet, is mevrouw W. van Schendel
van de NBEC. Zij is te bereiken via telefoonnummer 036-5483146 (op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:30) of via de
e-mail: vertrouwenspersoon@nbec.nl.
 
De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht.

Tarieven

De tarieven die De Questcoach hanteert zijn verschillend en afhankelijk van de zorgvraag: wat zijn de wensen en/of
behoeften van de
cliënt; welke diensten worden geleverd; welke vorm heeft de financiering.

 

Copyright

Alle rechten op informatie zoals tekst en foto’s, die u op deze site van De Questcoach (www.de-questcoach.nl) aantreft,
berusten bij De Questcoach. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke
andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk
schriftelijk toestemming is verleend door De Questcoach.

© De Questcoach 2020